Activitats en el medi natural->Senderes->Ruta 05
Ruta 05–SERRA DEL CRIST

Situada al Sud de la Província d'Alacant, entre les pedanies d'Orihuela, Hurchillo i Torremendo.

La Serra del Crist és una xicoteta elevació muntanyenca, estreta i allargada d'Est a Oest. Té una longitud total d'uns 8 quilòmetres, amb 500 metres d'amplària i la seua cota més elevada a penes aconsegueix els 272 metres.

L'Oest de la Serra del Crist es troba la Província de Múrcia; en el Centre es denomina la Serra del Poll i al Nord-Est el Montejano.

-TORREMENDO

És una pedania situada al Sud del municipi d'Oriola, a la província d'Alacant. Aquesta distribuït en quatre zones: 3 Barri (el Molino, la Verge i les Capitas) i el centre urbà de Torremendo. Aquesta formada per la superfícies boscosa de Sierra Escalona, l'embassament de la Pedrera i per terrenys agrícoles majoritàriament de secà.

-SERRA ESCALONA

És una àmplia zona pròxima a la mar i amb relleus d'escassa altitud, situada entre els termes municipals d'Orihuela, San Miguel de Salinas i Pilar de la Horadada. Conserva una important massa forestal, amb barrancs i ombries, formada principalment per pi blanc, arboç, coscolla, llentiscle i margalló. Entre la seua fauna destaquen els ocells rapaços i alguns interessants mamífers com la gineta i el gat muntés.

-EMBASSAMENT DE LA PEDRERA

Es localitza al sud de la ciutat d'Oriola. El límit Oest discorre paral·lel a la carretera Oriola-Torremendo. El límit Sud coincidiria amb la carretera Torremendo-San Miguel de Salinas i la pedania de Torremendo. A l'est limita amb la carretera Oriola-San Miguel de Salinas, mentre que al Nord tanca amb la pròpia presa de l'Embassament i Rierol Gran.

El relleu correspon a l'esquema d'una depressió central coberta per les aigües de l'Embassament, una zona mitjana emergida, de pendent suau, totes dues de materials margosos, tancades per turons o cabezos d'areniscas calcàries que aconsegueixen la seua màxima altura en la Lloma Llarga.

-PAISATGES DE SECÀ:

L'agricultura de secà és aquella que depén de les aigües de les pluges per a la seua subsistència i es localitzen en climes àrids o semiàrids. Les tècniques que s'utilitzen prioritzen l'aigua i eviten els processos de desertificació. S'organitzen en la seua majoria en terrasses per a evitar a l'erosió del sòl en els terrenys amb un cert pendent.

Aquests terrenys se situa sobre materials geològics de naturalesa margosa que li confereixen al paisatge un aspecte àrid i singular. En la zona es pot apreciar una formació d'Areniscas i vegetació adaptada a l'entorn.

Les plantacions que es cultiven en la zona són l'Ametler, l'Olivera, l'Algarobo, la Figuera,la Vinya, l'Ordi, el Blat i l'Avena.                   
Concejalía de Deportes
Tel. 96.607.61.00 Ext. 3400
email: deportes@orihuela.es

Departamento de Administración
Tel. 687.666.665
email: deportes.orihuela@serveforyou.es
Departamento Deporte Escolar
Tel. 687.666.686
email: deporteescolar@orihuela.es

CDM Playas de Orihuela
Tel. 603.749.826
email:recepcionorihuela@vectoris.es