Esdeveniments->Informació general
Informació general

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS EN EL MUNICIPI D´ORIOLA

Per a la realització d'esdeveniments esportius en els diferents espais serà necessari sol·licitar permís per part dels organitzadors a les diferents administracions.

 

VIA PÚBLICA (municipal)

S´ha de sol·licitar permís a l´Ajuntament d´Oriola.

Instruccions específiques per al compliment de l´organitzador de proves esportives. Descarregar document.

Sol·licitud autorització proves esportives Excm. Ajuntament d´Orihuela. Descarregar document.

CARRETERES

S´ha de sol·licitar permís a la Direcció General de Trànsit.

 

DOMINI MARÍTIM-TERRESTRE i PORTS ESPORTIUS

·      Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costas. Descarregar document.

·      Reial decret 876/2014, de 10 d´octubre, pel qual s´aprova el Reglament General de Costas. Descarregar document.

·      Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l´Estat i de la Marina Mercant. Descarregar document.

MUNTANYA

S'ha de sol·licitar permís a la Conselleria d´Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC (rius-pantans-sotos)

S'ha de sol·licitar permís a la Confederació Hidrogràfica del Segura.

 

NOTA: les entitats organitzadores seran les responsables de conéixer i aplicar les diferents normatives i legislació actualitzada a cada moment. La informació oferida en aquest apartat és orientativa.                   
Concejalía de Deportes
Tel. 96.607.61.00 Ext. 3400
email: deportes@orihuela.es

Departamento de Administración
Tel. 687.666.665
email: deportes.orihuela@serveforyou.es
Departamento Deporte Escolar
Tel. 687.666.686
email: deporteescolar@orihuela.es

CDM Playas de Orihuela
Tel. 603.749.826
email:recepcionorihuela@vectoris.es