Ajudes i subvencions->L1. Entitats-Competició i/o esdeveniments
L1. Entitats-Competició i/o esdeveniments


La Línia 1, denominada “A entitats esportives i esportistes individuals per la seua participació en competicions modalitat individual i/o per equips, i l'organització, promoció, desenvolupament i col·laboració en activitat física i/o esdeveniments esportius complementaris a l'activitat principal del club”, està destinada a sufragar les despeses inherents a la participació dels esportistes de clubs, seccions esportives o persones físiques, a través d'actuacions individuals o per equips, en competicions esportives de qualsevol àmbit durant la temporada esportiva de la convocatòria de subvenció, així com l'organització, promoció, desenvolupament i col·laboració en activitats i/o esdeveniments esportius complementaris a l'activitat principal del club.

SUBVENCIÓ LÍNIA 1 - CONVOCATÒRIA 2021

BASES REGULADORES PER A la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 

OCTAVA. Forma i terminis de presentació Línia 1.

NOVENA. Documentació obligatòria Línia 1.

CONVOCATÒRIA

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  • El termini de presentació de sol·licituds és des del 03 fins al 16 de juliol, tots dos inclusivament, segons el que s'estableix en la convocatòria de BOP.
  • La tramitació de les sol·licituds es realitzaran a través de la Seu electrònica municipal.
  • Si l'activitat esportiva subvencionada ha finalitzat amb anterioritat a la publicació de la convocatòria de la subvenció, hauran de presentar el compte justificatiu en el mateix termini establit per a la presentació de la sol·licitud.
  • Les entitats / esportistes sol·licitants, hauran de justificar el 100% DEL PROJECTE.
  • S'aconsella emplenar i signar els models pdf autorrellenables amb el programari estàndard gratuït Adobe Acrobat Reader DC.

MODELS DE SOL·LICITUD 

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

CONCESIÓ Y APROBACÍÓ COMPTE JUSTIFICATIU

Accés a enllaços d'interés:                   
Concejalía de Deportes
Tel. 96.607.61.00 Ext. 3400
email: deportes@orihuela.es

Departamento de Administración
Tel. 687.666.665
email: deportes.orihuela@serveforyou.es
Departamento Deporte Escolar
Tel. 687.666.686
email: deporteescolar@orihuela.es

CDM Playas de Orihuela
Tel. 603.749.826
email:recepcionorihuela@vectoris.es