La Línia 2, denominada “A Entitats Esportives per la gestió de les diferents competicions esportives on participen els alumnes de les Escoles Esportives Municipals d'Orihuela”, està destinada a sufragar les despeses inherents a l'organització de les diferents competicions esportives on participen els alumnes de les Escoles Esportives Municipals que gestiona la Regidoria d'Esports de l'Excm. Ajuntament d'Orihuela, durant la temporada esportiva corresponent.

SUBVENCIÓ LÍNIA 2 - CONVOCATORIA 2021

BASES REGULADORAS PER A LA CONCESIÓ DE SUBVENCIONS

 CONVOCATÒRIA

 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  • El termini de presentació de sol·licituds és des del 15 fins al 28 de juliol, tots dos inclusivament, segons el que s'estableix en la convocatòria del BOP.
  • La tramitació de les sol·licituds es realitzaran a través de la  Seu electrònica municipal.
  • Les entitats hauran de justificar el 100% DEL PROJECTE.
  • S'aconsella emplenar i signar els models pdf autorrellenables amb el programari estàndard gratuït  Adobe Acrobat Reader DC.

 MODELS DE SOL·LICITUD 

 MODELS DE JUSTIFICACIÓ

 CONCESIÓ I APROBACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU

 Accès a enllaços d'interés:

                   
Concejalía de Deportes
Tel. 96.607.61.00 Ext. 3400
email: deportes@orihuela.es

Departamento de Administración
Tel. 687.666.665
email: deportes.orihuela@serveforyou.es
Departamento Deporte Escolar
Tel. 687.666.686
email: deporteescolar@orihuela.es

CDM Playas de Orihuela
Tel. 603.749.826
email:recepcionorihuela@vectoris.es