Activitats en el medi natural->Serra d´Oriola->Geologia
Geologia

Per a buscar els orígens de la Serra d'Orihuela cal remuntar-se al període Triàsic, fa 240 milions d'anys. En aqueix moment en la zona sud de la península hi havia una mar poca profunda en el fons de la qual es van anar sedimentant els materials que posteriorment donarien lloc a les roques de la serra.


Fa uns 70 milions d'anys l'empenyiment de la placa africana en el seu desplaçament cap al nord, va produir que aquesta mar s'assecara i que els materials s'afonaren sotmetent-se a major pressió i temperatura, compactant-se fins a transformar-se en roques metamòrfiques. Finalment, des de fa uns 8 milions d'anys, el “xoc” de la placa africana amb la placa europea ha anat produint els plegaments i alçaments del terreny que han donat lloc a la serra d'Oriola i en general al relleu de la comarca.

La serra d'Oriola és un dels escassos llocs de la província d'Alacant on hi ha hagut una mineria metàl·lica en el passat. La més important està relacionada amb el ferro. En diversos punts del vessant sud de la serra, i en el barranc de les Mines situat en el vessant nord, existeixen mines i prospeccions mineres d'aquest metall. La majoria daten del segle XIX, encara que existeixen evidències d'activitat minera des de la Prehistòria. Aquestes mines estan formades per un pou simple o una galeria horitzontal, encara que també existeixen algunes més complexes. Els minerals més importants són el oligisto o hematites i la goethita, encara que també s'ha descrit siderita, pirita i ocres. Alguns silicats associats a aquestes mineralitzacions són asbestos o amiant (crocidolita) o calcedonia. També cal destacar la mina de cinabri, per a l'extracció de mercuri, coneguda com a mina Santa Matilde.

Aquesta mina, situada en el turó del Oriolet al costat del barri de San Antón, es va obrir en 1863 romanent activa durant dos o tres anys. A més, en la serra d'Oriola, en la pedania de La Aparecida, existeixen mineralitzacions de coure en nivells de quarsites del Triàsic. Com a curiositat, existeixen referències de presència de coure natiu, plata i or (que alguns autors diuen que dona el nom a la ciutat, "Aurariola". Aquestes mineralitzacions es continuen en la serra del Port, ja a la Regió de Múrcia.

Finalment, per la naturalesa carbonatada de les roques hi ha abundant calcita. Existeixen també referències de diverses mines d'algeps, i pedreres d'alabastre. Les mineralitzacions metàl·liques de la Serra d'Orihuela (ferro, cinabri i coure) es van formar en una de les principals èpoques “metalogenétiques” de la Serralada Bètica: el Triàsic. El seu origen pot estar lligat amb activitat volcànica. Les mineralitzacions d'Oriola estan associades als afloraments de metabasitas, que són roques magmàtiques.

A simple vista la serra d'Oriola pot semblar una massa de roca uniforme, però en realitat es distingeixen cinc conjunts principals de roques:

Carbonats · Composició calcària i dolomítica, de color gris i aspecte compacte. Constitueixen la major part de la serra d'Oriola.

Filitas y quarsites · Procedeixen del metamorfisme d'argiles i areniscas respectivament. De color violeta, gris blavós o verdós. Es troben en la falda sud de la serra i en el barranc de la Baronessa.

Calcoesquistos · Són el producte del metamorfisme de margues. Tenen tons groguencs o marrons clars. Abundants en la senda que puja a la Cruz de la Muela.

Metabasitas · Són roques ígnies (gabros-diorites) pobres en quars, és a dir, bàsiques des del punt de vista geoquímic, constituïdes per cristalls de plagioclasas i piroxens amb alguns amfíbols (hornblenda i actinolita), que han patit metamorfisme. D'ací el nom assignat a aquesta mena de roques: meta- (metamorfisme) i -basita (roca bàsica). El Turó del Oriolet es troba una antiga pedrera de metabasitas, que va subministrar pedra per a la fabricació de llambordes.

Bretxes · Roques sedimentàries generades per l'acumulació de fragments d'altres roques que procedeixen de l'erosió de la serra. Formen els ventalls al·luvials que envolten la serra.CONCEJALÍA DE DEPORTES
Alcalde Vicente Escudero, 2
03300 Orihuela
Palacio del Agua: 966 076 100 Extensiones 3400-3401
Oficinas Clequali Orihuela: 687 666 665
CDM Playas de Orihuela: 603 749 826

Emails
Concejalía de Deportes: deportes@orihuela.es
Deporte Escolar: deporteescolar@orihuela.es
Ofi. Clequali Orihuela: deportes.orihuela@serveforyou.es
CDM Playas de Orihuela: recepcionorihuela@vectoris.es Revista: revistadxtsorihuela@gmail.com
Spot "Hemos vuelto para quedarnos"