Pot consultar en el Portal de Transparència les convocatòries de subvencions de la Regidoria d'Esports publicades anteriorment.

https://orihuela.sedelectronica.es/transparency/a98eac45-e99e-40a5-a7da-019309e0bad0/

                   
Concejalía de Deportes
Tel. 96.607.61.00 Ext. 3400
email: deportes@orihuela.es

Departamento de Administración
Tel. 687.666.665
email: deportes.orihuela@serveforyou.es
Departamento Deporte Escolar
Tel. 687.666.686
email: deporteescolar@orihuela.es

CDM Playas de Orihuela
Tel. 603.749.826
email:recepcionorihuela@vectoris.es