La Línia 3, denominada “A Centres Educatius del municipi d'Orihuela, participants en la fase intermunicipal dels Jocs Esportius Municipals d'Orihuela durant el curs escolar corresponent i CEE del municipi d'Orihuela per la seua participació en les jornades d'esport adaptat organitzades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport”, està destinada a sufragar les despeses inherents a l'organització, desenvolupament o participació en programes d'Esport Escolar.

 BASES REGULADORES PER A la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

CONVOCATÒRIA 2020 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  • Sol·licitud i Justificació: el termini màxim de presentació serà el 03 de novembre de 2020, segons el que s'estableix en la convocatòria del BOP, a través de la Seu Electrònica Municipal https://orihuela.sedeelectronica.es.
  • La sol·licitud i justificació es presentaran en el mateix moment, en haver finalitzat l'activitat esportiva amb anterioritat a la publicació de la convocatòria de la subvenció.
  • S'aconsella emplenar i signar els models pdf autorrellenables amb el programari estàndard gratuït Adobe Acrobat Reader DC.

MODELS DE SOL·lICITUD

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

CONCESIÓ I APROBACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU

Accès a enllaços d'interés:

                   
Concejalía de Deportes
Tel. 96.607.61.00 Ext. 3400
email: deportes@orihuela.es

Departamento de Administración
Tel. 687.666.665
email: deportes.orihuela@serveforyou.es
Departamento Deporte Escolar
Tel. 687.666.686
email: deporteescolar@orihuela.es

CDM Playas de Orihuela
Tel. 603.749.826
email:recepcionorihuela@vectoris.es