Activitats en el medi natural->Serra Escalona->Geologia i Hidrologia
Geologia i Hidrologia

L'horta baixa del Segura està enclavada en el Sistema Bètic presentant plegaments nord-oest-sud-oest. Apareixen tres alineacions muntanyenques separades per dues planes que s'uneixen en la conca del Riu Segura: serra de Crevillent-Abanilla, Sierra d'Orihuela-Callosa i serra de Pujálvarez – Escalona.

Geològicament el paratge pertany a la conca neógena de la Mar Menor, la qual està enclavada sobre un complex basament format per les Unitats Bètiques.

Dins del Paisatge Protegit destaquen tres importants elevacions del terreny com són la serra d'Escalona, serra del Crist i serra de Pujálvarez. A partir de la Serra d'Escalona s'estén cap a la mar una plana costanera de suau pendent solcada per una abundant xarxa de drenatge.

Els materials que conformen la zona són roques superficials que es van depositar des del Miocé Superior fins al Quaternari en una conca sedimentària. Es tracta de materials de baixa resistència com a arenisques, margues, llims rojos, crostes calcàries o caliches i depòsits quaternaris.

L'origen de les elevacions va tindre lloc durant el Miocé Superior per l'aproximació de les plaques Africana i Ibèrica que va originar compressions i tensions, la qual cosa va comportar la diferenciació de la conca del Baix Segura.

La zona presenta sòls poc evolucionats i amb característiques molt similars al material d'origen.

Punt d'interés geològic singular: falla de San Miguel de Salinas com a lloc d'interés geològic com a excel·lent exemple per a observar la relació tectònica-sedimentació.

Els elements del sistema hidrològic resulten de gran rellevància en l'entorn, destacant:

  • L'embassament de la Pedrera, aiguamoll d'origen artificial realitzat en 1980 sobre el llit de la rambla Alcorisa, una àmplia depressió erosiva envoltada de muntanyes d'escassa altura, i amb un substrat de gran impermeabilitat. A l'interior d'aquesta depressió trobem alguns relleus marginals amb suaus pendents cap a l'exterior i més forts cap a l'interior. Pot arribar a emmagatzemar 246,9 hm³ d'aigua al llarg de 1.272 ha que ocupa. Aquest embassament és una peça clau per a la regulació i distribució de part de les aigües provinents del Canal del Transvasament Tajo-Segura. Aquest cabal és utilitzat per a reg de cultius de regadiu i per a proveïment urbà de diverses poblacions del seu entorn, gestionat per la Mancomunitat dels Canals del Taibilla.
  • Aqüífers i pous
  • Diversos sistemes de drenatge d'escolament superficial amb origen en Sierra Escalona: Riu Naixement i Riu Sec. Tots dos s'orienten en direcció NW-SE per la disposició dels relleus que delimiten les seues conques de drenatge. A més es troba els sistemes de drenatge superficial cap a la conca de l'Embassament de la Pedrera.

La majoria dels llits es troben cultivats o han desaparegut per la transformació del terreny per a adaptar-lo al cultiu. En la conca del riu Naixement, les transformacions agrícoles han alterat la dinàmica hídrica el que provoca el desviament d'escolaments i l'acumulació de sediments. La transformació dels escolaments en capçalera implica l'arrossegament de gran quantitat de materials cap a la desembocadura que en episodis d'intenses pluges es converteixen en desastrosos.

Només alguns trams posseeixen aigua permanentment, procedent dels excedents de reg i altres filtracions. La resta de llits actuen com a rambles, que només porten aigua d'evacuació ràpida després d'intenses pluges.

Font utilitzada: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat ValencianaCONCEJALÍA DE DEPORTES
Alcalde Vicente Escudero, 2
03300 Orihuela
Palacio del Agua: 966 076 100 Extensiones 3400-3401
Oficinas Clequali Orihuela: 687 666 665
CDM Playas de Orihuela: 603 749 826

Emails
Concejalía de Deportes: deportes@orihuela.es
Deporte Escolar: deporteescolar@orihuela.es
Ofi. Clequali Orihuela: deportes.orihuela@serveforyou.es
CDM Playas de Orihuela: recepcionorihuela@vectoris.es Revista: revistadxtsorihuela@gmail.com
Spot "Hemos vuelto para quedarnos"